Od urodzenia śmierć była mu nieodłącznym kompanem. Kroczyła niestrudzenie u jego boku, zaglądała mu przez ramię przy stole do gry, jej kościste palce podawały mu puchary z winem. Stała przy nim jak zakapturzony i potworny cień, kiedy kładł się spać. Nie zważał na jej obecność, tak samo jak król nie zważa na obecność podczaszego. Pewnego dnia poczuje chwyt jej kościstych palców na gardle. To wszystko. Póki co, na razie jeszcze żyje...

Tutaj znajdziesz kilka suchych informacji
technicznych dotyczących witryny Black Page.

  Wielu tajemniczych wędrowców odwiedzających mą mroczną witrynę proponowało mi, żebym umieścił podkład muzyczny, większość stawiała na gotyk, lecz na razie nie zdecydowałem się na taki krok, bo wszakże powiedzcie, cóż jest piękniejszego od niepokojącej ciszy?? :D

  Na pomysł stworzenia własnej strony internetowej wpadłem dokładnie w chwili, kiedy zobaczyłem grafikę masek, które widzisz w lewym, górnym rogu, najpierw postanowiłem wrzucić tu jak najwięcej czarnych, mrocznych, opowiadań, wierszy, lecz (nie)stety teraz spod mroku przebija jeszcze jasność, światło pod postacią miłosnych wierszy, serdecznych tekstów oraz szarość czyli opowiadania, proza fantasy.

  Ktoś może powiedzieć, że jest tutaj za mało grafiki, ale tak właśnie miało być, obraz to nie wszystko, ważniejsze jest słowo, oczywiście postaram się wzbogacić Black Page klimatycznymi rysunkami, grafikami, obrazkami, ale główny nacisk kładę na umieszczenie tu jak największej ilości opowiadań, prozy, wierszy, poezji, tekstów, rozmyślań zarówno mrocznych, czarnych, tajemniczych, niesamowitych, jak i pogodnych, miłosnych, serdecznych oraz całkowicie fantastycznych, nieprawdopodobnych, transcendentalnych.

  Na razie mam mało materiałów, którymi mógłbym się podzielić ze światem, ale obiecuję poprawę ;) na bieżąco zbieram wszystko, co mogę wstawić na Black Page, edytuję i w miarę możliwości często staram się robić uaktualnienia.

  Jeśli sam(a) piszesz (poezja, proza, arty, własne przemyślenia, nieważna jest forma, tylko treść) i masz ochotę pokazać się innym, to zapraszam - prześlij próbkę swojej twórczości, zobaczymy co z tego wyniknie!! W razie jakiekokolwiek odezwu proszę o uprzednie powiadomienie o większej przesyłce, preferowany format to zwykły tekst .txt, od bólu mogą być pliki Worda.

Adres dla twórców oraz do korespondencji
(ewentualne uwagi krytyczne wskazane :)
Thompson
Credits: I'd like to thank all of you for support and patience, those who encouraged me to create the web page and those who believed in me.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(4.II.1994r. Dz.U.2000r. Nr80 poz.904)

Art. 1.
ust.1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
ust.2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) [...]
ust.3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.
ust.4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Art.2
ust.2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. [...]

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
4) których ochrona wynika z umów międzynarodowych. [...]

Art. 8.
ust 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
ust.2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.